S cieľom uľahčiť užívateľom používanie našej webovej stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
  Bicykle a cyklodoplnky     

soof.sk


NOVINKY

arr3Bezplatné SMS notifikácieV záujme poskytovať našim internetovým zákazníkom čo najpresnejšie a hlavne aktuálne informácie o...

Tento e-shop je certifikovaný.


Klikni na logo a nájdeš

slovensky vyrobok


príjmame platobné karty

TatraPay


logo homecredit 90

TOVAR V AKCII

Vaša cena 17,90 €
imgempty
Vaša cena 40,00 €
imgempty
Vaša cena 119,00 €
imgempty

NAJŽIADANEJŠIE

KONTAKT

SooF - Peter Jenčík
Lorencova 1
053 42 Krompachy
tel: 0918 494 987
e-mail: soof@soof.sk
Skype: soof-krompachy

» REKLAMAČNÉ PODMIENKY
REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Reklamačné podmienky internetového obchodu www.soof.sk

 1. Reklamovať je možné len taký tovar, ktorý bol zakúpený výlučne od predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

 2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu môže vybaviť až po úplnej úhrade záväzku v zmysle § 151a a nasl. občianskeho zákonníka.

 3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa a občianského zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti, alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne.

 4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho bezodkladne, ihneď po zistení vady.

 5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené následovným užívaním:

  • ak k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim

  • nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom a zaobchádzaním spôsobom iným, ako bol uvedený v návode na používanie

  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi neodpovedajú prirodzenému prostrediu tovaru

  • zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar

  • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním

  • používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami, alebo bezpečnostnými predpismi, či iným porušením záručných podmienok

 6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

 7. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

 8. Reklamovaný tovar je potrebné doniesť osobne, alebo zaslať na našu adresu uvedenú v sekcii KONTAKT avšak nie na dobierku. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné priložiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a vyplnený Reklamačný formulár. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou), osobne, alebo spoločne s reklamovaným tovarom, nie formou e-mailu.

 9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

 10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar, alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

 11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

  • pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady o výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, alebo závažnosť chyby.

  • pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci, alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie peňazí.

  • reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, alebo jeho výmenou za bezchybný, alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia, alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.

 12. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa môže tovar pri preprave poškodiť. Odporúčame kupujúcemu rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Kupujúci podpisom kuriérovi prehlasuje, že obal je nepoškodený.

 13. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

V Krompachoch 21.1.2016

<<< Späť...

nahlad reklamacny formular

<<< Späť...

YTIzZmM0M